Nathan Taylor

Nathan Taylor (også kjent som Sockmatician på Ravelry, Instagram, YouTube og Twitter) er en strikkedesigner, strikkeinstruktør og populær podcaster på YouTube. Han har hatt mønstre publisert i følgende magasiner: Knit Now!; Vogue Knitting; Rib; og The Knitter, samt i boken Vogue Knitting: Shawls and Wraps 2. De fleste av hans mønstre kan imidlertid kjøpes individuelt på ravelry.com. Høsten 2018 så utgivelsen av hans første bok, GUYS KNIT, en nybegynnerens strikkehåndbok, rettet spesifikt mot å oppmuntre og representere menn i fiberhåndverksmiljøet. Han er mest kjent for sitt arbeid med å utvikle og designe mønstre ved hjelp av dobbeltstrikketeknikken, og han har holdt klasser om emnet over hele Storbritannia, Europa, Amerika, New Zealand og Australia, på steder som spenner fra den minste lokale garnbutikken til Nord-Amerikas største saue- og ullfestival, Rhinebeck i New York. I tillegg til å undervise i sin signatur nybegynner-klasse i dobbeltstrikk, gir Nathan klasser i mange andre aspekter ved strikking, fra Cuff-Down Socks for Beginners, Patterning a Sock, Knit Nerdism, One-Pass Brioche, til Strantarsia (en helt ny teknikk han selv har vært med på å utvikle for å legge til et lokalt felt med flerfarget mønsterarbeid i et prosjekt strikket rundt.) Han er også en dyktig musikalteater-skuespiller og har opptrådt i mange show på West End, men det er hans andre liv, og en historie for en annen gang.

_________________________________________________________________________________

Nathan Taylor (aka Sockmatician on Ravelry, Instagram, YouTube and Twitter) is a knitwear designer, knitting teacher, and popular podcaster on YouTube. He has had patterns published in the following magazines: Knit Now!; Vogue Knitting; Rib; and The Knitter, and in the book Vogue Knitting: Shawls and Wraps 2. The majority of his patterns, however, can be purchased individually on ravelry.com. Autumn 2018 saw the publication of his first book, GUYS KNIT, a beginner’s knitting manual, aimed specifically at encouraging and representing men in the fibre-craft community.
He is most known for his work in developing and designing patterns using the Double-Knitting technique, and he has given classes in the subject all over the UK, Europe, America, New Zealand, and Australia, in locations ranging from the smallest local yarn shop, to North America’s largest sheep and wool festival, Rhinebeck in New York.
As well as teaching his flagship beginners’ DK class, Nathan gives classes in many other aspects of knitting, from Cuff-Down Socks for Beginners, Patterning a Sock, Knit Nerdism, One-Pass Brioche, and Strantarsia (a brand new technique he has pioneered himself for adding a localised patch of stranded colourwork to a project worked in the round.)
He is also an accomplished musical theatre actor, having appeared in many shows in the West End, but that’s his other life, and a story for another time.

Arrangementer av Nathan Taylor

Saturday 19.Oct

  • Kursrom: Aroma Kursholder: Nathan Taylor Undervisningsspråk: Engelsk Nivå: Avansert Pris: 550 kr Maks antall deltagere: 12 personer. Kjøp din kursbillett her: https://app.checkin.no/event/72661/stavanger-strikkefestival-2024 Hvem elsker ikke de ekstra fargevalgene som marling gir? (Marling er det som skjer når du holder to tråder av forskjellig fargede garn sammen, og når du strikker med dem, blander de to fargene…
  • Inspirasjon i 3 etasje er stedet å være om du vil bli inspirert til å strikke noe utenom det vanlige. Nathan er Musical-artist, med strikking og matematikk som hobbyer. Det har blant annet resultert i teppet «Where there never was a hat» https://www.ravelry.com/patterns/library/where-there-never-was-a-hat Sjekk opp om Sockmatician er noe for deg. https://www.sockmatician.com/   Det er…

Sunday 20.Oct

  • Kursrom: Aroma Kursholder: Nathan Taylor Nivå: Avansert pris: 500 kr Undervisningsspråk: Engelsk Max antall deltagere: 14 Kjøp billett via denne linken: https://app.checkin.no/event/72661/stavanger-strikkefestival-2024 Dette kurset tar din erfaring med dobbeltstrikk til neste nivå. Minst.  Elsker du hullstrikk? Forestill deg hvordan du kan la dine favoritthullmønstre ta av ved å legge til en andre farge i teksturene og…
  • Kursrom: Aroma Kursholder: Nathan Taylor Pris: 550 kr Nivå: Avansert Maks antall deltagere 14 – Dersom kurset blir fullbooket et det mulig å sette seg på venteliste. Undervisningsspråk: Engelsk Kjøp din kursbillett via denne linken: https://app.checkin.no/event/72661/stavanger-strikkefestival-2024 Har du alltid hatt lyst til å prøve deg på det som uten tvil er dette århundrets mest populære mønster,…