Bli medlem!

Som medlem får du prioritet på offentlige tilstelninger og invitasjon til egne arrangementer for medlemmer.  Pris:  200 kr året, eller 50 kr for de under 21.

Bruk vårt  innmeldingsskjema, og meld deg inn i dag. Trenger du hjelp til å melde deg inn kan du møte opp på en våre tilstelninger og ta kontakt.