Har du hørt om Kasper og Ugla?

Clarion Hotel Stavanger

På kreftavdelingen i Stavanger møter sykepleierne mange barn som er pårørende til noen som har kreft. Det kan være en mor eller far, et søsken, besteforeldre eller en annen nær relasjon. Disse barna fortjener å bli sett og har et behov for å bli forklart hva som skjer på en måte som de kan forstå og forholde seg til. Dette gjøres lettere ved hjelp av en ”koffert” og figurene Kjemomannen Kasper og den kloke Ugla.

Vi får besøk Mona Gloslie som er onkologisk sykepleier i helse Stavanger.

Vi forteller også kort om de andre kreft-relaterte prosjektene vi har /har hatt gang i

Luer til kreftsyke

Ull og omtanke

Rosa sløyfe auksjonen