Foredrag: Plantefarging – Ellen Bøe

Stavanger bibliotek

Mange av oss lurer litt på dette med plantefarging, og vi har spurt Ellen T Bøe om hun kan fortelle litt om farging av ull og silke ved hjelp av planter.  Ellen vil fortelle oss litt historie rundt farging, før hun forteller oss hvordan man benytter planter, lav, sopp og snegler for å oppnå ønskede farger.

Må man bruker kjemikalier?
Hvilke kjemikalier?
Hvordan går man fram?
Hva er solfarging?

Gule farger: sopp og planter
Røde farger: sopp og planterøtter
Purpur: lav,snegler og sopp,
Blå: med vaid(plante) fra hagen,
Grønt: med planter og med sopp
Brune farger: med sopp og lav.