Eli Aga

Eli Aga er filolog med norsk, fransk, historie og russisk som fag. I 1985 ble hun ansatt ved St. Svithun vgs. Fra 1991 til 1994 bodde hun med familien i Moskva, og jobbet blant annet som reiselektor i norsk ved Moskvas statsuniversitet. I 2004 tok hun en Master i Lesevitenskap ved UIS. Hun har også gått to år på Kunstskolen i Rogaland. Etter mange år som lærer i videregående skole, startet hun i 1997 sitt eget eventfirma hvor hun laget «Tur med kultur»; turer og tilstelninger med hovedvekt på kultur og historie for firmaer og kongresser. Eli Aga er en meget god forteller og har formidling av vår felles kulturarv som en hovedinteresse. I 2001 utgav hun sammen med Statsarkivar Hans Eyvind Næss praktboka: Fra rune til rigg, kulturhistoriske perler fra Stavanger-regionen. Boka har fått svært gode kritikker. I 2003 skrev hun teksten til boka Stavanger- byen midt i naturen. Hun har også skrevet kronikk i Dagbladet om Neo-romantikken, og flere artikler om russisk og vestlig kunst. I 2007 var Eli redaktør for sangboka Det første møtet- sanger av Edvard Grieg for Stavanger 2008.

Fra 2007-2018 var Eli innvalgt i Bystyret i Stavanger og var i to perioder medlem av Kommunalstyret for byutvikling, deretter fraksjonsleder for Kommunalstyret for kultur og idrett. Fra 2011- 2015 var hun fast varamedlem til fylkestinget og medlem av Samferdselsutvalget i Rogaland fylke. Vinteren 2018 måtte Eli slutte som politiker grunnet et fall på ski og påfølgende hodeplager. Etter noen år på sidelinjen, har Eli klart å fullføre spenningsromanen Det russiske egget, der handlingen er lagt til Moskva i 1991, og kuppet mot president Gorbatsjov. Hun holder nå foredrag om russisk historie for foreninger og lag.

Foto: Anders Minge

Arrangementer av Eli Aga

lørdag 21.okt

  • Scenen Tenk å bare sitte der og strikke, og bli fortalt det du trenger å vite om russisk historie. Russland sin historie er mer aktuell enn mange reflekterer over i hverdagen. Vi har fått Eli Aga til å komme å fortelle oss om historien, mens vi koser oss med strikketøyet. Foredraget foregår på Scenen  …