Vedtekter

§ 1. NAVN

Gruppas navn er Stavanger Strikk og drikk. Gruppen har eksistert i noen år som et nettverk av strikkere, men etableres nå som frivillig organisasjon.

Stiftelsesmøte 12.01.2016.

§ 2. FORMÅL

Stavanger Strikk og drikk skal arbeide for å spre strikkeglede, sosiale strikkearrangementer, være et tilbud åpent for alle strikkere uansett nivå og erfaring.  Stavanger Strikk og drikk skal være et sted der nyinnflyttede strikkere kan treffe andre strikkere og danne et nettverk. Folk skal kunne være med på Stavanger Strikk og drikk sine treff uten å være medlemmer.

§ 3. MEDLEMMER

Enkeltpersoner kan være medlem, medlemskap er åpent for alle.

§ 4. STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle betalende medlemmer er stemmeberretiget og valgbare til årsmøtet. Medlemmer må være fysisk tilstede for å stemme. Medlemsavgiften fastsettes av stiftelsesmøte. Må være betalt innen årsmøte for å kunne være stemmeberretiget.

§ 5.ÅRSMØTET

Årsmøtet avholdes i perioden februar/mars. Første gang 2017. Stiftelsesmøtet vedtar vedtektene, velger styre og valgkomite. Endringer av vedtekter kan kun skje på årsmøtet, eventuellt ekstraordinerte styremøte kan gjøre endringer i vedtektene.

§ 6. STYRET

Styret består av leder, nestelederr, sekretær og to styremedlem og en vararepresentant. Styremedlemmene velges for 1 eller 2 år av gangen, uavhengig av ønsker og muligheter. Styret må sikres kontinuitet og fornying. Styret fører protokoll over sine handlinger og vedtak fra og med stiftelsesmøtet. Styret har ansvar for å konstituere en arrangementskomite for StrikkehelgStavanger, og eventuelt andre komiteer. Stavanger Strikk og drikk skal være en organisasjon med stor frihet for medlemmene til å igangsette arrangementer og ta intiativ til ulike kurs/turer/festivaler.

Valgkomiteen består av tre medlemmer.

Revisor velges på årsmøtet.

§ 7. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Stavanger Strikk og drikk skjer dersom vi ikke klarer å velge styre på et årsmøte. Eventuelle midler gis da til et veldedig formål vedtatt på årsmøtet.

§ 8. MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften er vedtatt satt til 200kr. pr. år.

Medlemsskap gir rabatt på arrangementer.

Theme based on "Rowling" by Anders Norén