Shetland Haps 🇬🇧

Kursrom: Samspill(hotellet – 3 etasje)

Kursholder: Elizabeth Johnston

Undervisningsspråk: Engelsk

Nivå: Middels

Pris: 550 kr

Max antall deltagere: 12 – Dersom kurset blir fullbooket er det mulig å sette seg på venteliste.

Kjøp kursbillett via denne linken: https://app.checkin.no/event/72661/stavanger-strikkefestival-2024

Shetlendere strikker sjal og haps – Jeg elsker å strikke haps. Disse kan være enkle eller dekorative, men den viktige delen er kantseksjonen med ‘hapskjell’ eller ‘gamle skjell’-mønster, som danner en bølge i strikkingen, der ulike fargebruk kan gi stor effekt. I klassen vil vi se på hap-konstruksjon, hvordan det strikkes i ett stykke, og inkludert farge i kantene. Velg farger for ditt eget kantdesign og start en mini-hap for å teste valgene dine. Instruksjoner for å fullføre prøven din og strikke et fullt sjal vil bli gitt.

Ta med: Hjemmelekseprøve; en 25-grams ball med Shetland-garn til genser (for eksempel Jamieson & Smith eller Jamiesons of Spindrift) eller tilsvarende for hovedfargen, og et utvalg små mengder garn i forskjellige farger etter eget valg for kanten, disse må være ullgarn. Størrelse 4,00 mm sirkulære, rette eller strømpepinner; stoppenål. Mønster og ekstra gensergarn å velge fra vil bli gitt.

INFO om strikkeprøven som skal lages til kurset gis senest en måned før kursstart.

__________________________________________________________

Shetlanders knit Shawls and Haps – I love to knit Haps. These can be simple or decorative, but the important part is the border section of ‘hap shell’ or ‘old shell’ pattern, forming a wave in the knitting, where colour can be used to great effect. The class will look at hap construction, how it is worked in one piece, and including colour in the borders. Choose colours for your own border design and start a mini hap to test your choices. Instructions to complete your sampler and knit a full shawl will be provided.

Bring: Homework swatch; one 25-gram ball of Shetland jumper weight yarn (such as Jamieson & Smith or Jamiesons of Spindrift) or equivalent for the main colour, and a selection of small amount of yarn in different colours of your choice for the border, these must be wool yarn. Size 4.00 mm circular, straight, or double-pointed needles; tapestry needle.

Pattern and additional Jumper weight yarns to choose from will be provided.