Målfrid Grimstvedt

Målfrid Grimstvedt er etnolog med spesiale i folkedrakt og bunad. Var medlem av det statlege bunad og folkedraktrådet frå 1981 til 2001. Ho har vore nestleiar og sjefskonservator på Jærmuseet. Ho er aktiv i Rogaland Ungdomslag sitt arbeid med den rekonstruerte kvinnebunaden frå Ryfylke og mannsbunad frå Rogaland. Ho er for tida leiar av Norsk folkedraktforum, ein frivillig organisasjon for dei som arbeider med bunader bygd på tradisjonen frå norske folkedrakter.

Arrangementer av Målfrid Grimstvedt

fredag 18.okt

  • Sted: Inspirasjon (Clarion hotel Stavanger-3 etasje) Målfrid Grimstvedt kommer og gjør oss klokere på Bunadsstrikk. Strikka luer, sokkar og vottar ein del av drakta over heile landet på 1800-talet. I mange bygder gjekk kvinner og menn i ei drakt med lokalt særpreg. Nokre stader som på Vestlandet brukte kvinner og menn strikkatrøyer. Det er desse…