Rosa sløyfe auksjonen 2021

Vi er godt i gang med årets Rosa sløyfe auksjon og vi har fått inn mange flotte auksjonsobjekter allerede.

Du kan se bilde av og legge inn bud på auksjonsobjektene her på vår facebookside:

Facebook

Målet med Rosa sløyfe-aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft samt å støtte brystkreftforskning.

Rosa sløyfe-aksjonen er en internasjonal folkebevegelse. I Norge står Brystkreftforeningen og Kreftforeningen sammen om aksjonen.

Aksjonen har blitt arrangert i Norge siden 1999 og den har bidratt med over 330 millioner kroner til brystkreftsaken.

Hvert år løfter Rosa sløyfe et informasjonstema som skal løfte en viktig problemstilling innenfor brystkreftområdet og bidra til å øke kunnskapen om brystkreft.

Tidlig oppdagelse av brystkreft er tema for aksjonen i 2021.

Langt færre norske kvinner har fått påvist brystkreft under koronapandemien. Det gjør det viktigere enn noen gang å bli kjent med brystene sine og ta endringer på alvor.

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner og rammer omlag 3500 kvinner i Norge hvert år.

Én av tolv norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet. Takket være forskning på behandling og tidlig oppdagelse av brystkreft overlever flere enn tidligere. Om man jevnlig undersøker brystene og går til mammografi, kan kreften oppdages tidligere – og flere liv kan reddes.

Alle auksjonsobjektene er utstilt på Spødet rett ved Valbergtårnet i Stavanger sentrum, men fredag 22.oktober flyttes utstillingen til Stavanger strikkefestival på Clarion hotell og auksjonen avsluttes der søndag 24.oktober.

Har du noe vi kan auksjonere bort så ta kontakt. Objektet trenger absolutt ikke å være rosa.

Dersom du er budvinner og må motta produktet i posten, ber vi om at du selv dekker portoen av forsendelsen slik at det ikke spiser av midlene til brystkreftforskning.