Blir du med å lage Ugla og Kasper?

Har du hørt om Ugla og Kasper? De er to heklede figurer som gis til barn for å støtte dem som pårørende til kreftpasienter.

På kreftavdelingen i Stavanger møter sykepleierne mange barn som er pårørende til noen som har kreft. Det kan være en mor eller far, et søsken, besteforeldre eller en annen nær relasjon. Disse barna fortjener å bli sett og har et behov for å bli forklart hva som skjer på en måte som de kan forstå og forholde seg til. Dette gjøres lettere ved hjelp av en ”koffert” og figurene Kjemomannen Kasper og den kloke Ugla

På årets strikkefestival tar vi mot de heklede små figurene og gir dem videre til SUS. Kjemomannen Kasper slåss mot de sure kreftcellene. Ugla er der for å minne barn på at de kan snakke med noen, og for å støtte dem som er pårørende til noen med annen type behandling.

Kasper og Ugla kan leveres på Folkets Hus på Stavanger Strikkefestival, eller til noen i styret på andre arrangement. Under strikkefestivalen gir vi et lodd per Ugle eller Kasper som en takk for innsatsen.

Last ned oppskriften for ugla .
Last ned oppskriften for Kasper