Strikk med oss på Facebook

Visste du at vi har opprettet en egen facebookgruppe for medlemmene våre?

I pandemiens tid får vi ikke møtes så ofte som vi gjerne vil. Dette er en av grunnene til at vi har satt opp en facebookgruppe for våre medlemmer. Her kan vi møtes virtuelt, og vi planlegger også digitale arrangementer som vil gjennomføres her.

Vi inviterer medlemmene våre til å stemme frem temaer og arrangementer de ønsker vi skal prioritere, og vi tar gjerne i mot innspill og bidrag til vår digitale møteplass.

Hva trenger du for å bli med?

Velkommen med i gruppa