VELKOMMEN til nye styremedlemmer

Kjære alle medlemmer,

årsmøtet er ferdig, og vi har fått et nytt styre.  Vi ønsker å takke Catharina Lindanger og Ann Karin Viksund for innsatsen i deres periode som styremedlemmer, og å ønske Kirsten Saltnes Olsen og Grethe Lunde velkommen i styret.

Styret ser nå slik ut:

Anne-Grethe Jacobsen: styreleder
Marianne Slåtten Mikkelsen: nestleder
Grethe Lunde: Økonomiansvarlig
Rigmor Haga: Materialforvalter
Britt Iden: Styremedlem
Monica Haga: Styremedlem
Geisha Hernandes Reyes: vara

 

Valgkomite:
Alexandra Edberg
Gry Knutsen
Ann Karin Viksund

Takk til avtroppende Ellen Sundt som har vært med i valgkomiteen i flere år nå-

 

Til alle våre medlemmer:  Takk for oppmøtet! Vi ser frem til et nytt år med mange, bra aktivteter sammen med dere.