Ekstrakurs – Latviske Fletter på strikkehelgen.

Vi har gjort noen små bytter i programmet og det er nå satt opp ekstrakurs i Latviske fletter på lørdagen.

https://strikkogdrikk.org/arrangementer/arrangement/latviske-fletter-ekstra-workshop/