Flytting av tidspunkt på foredrag: Hilsen fra våre formødre

For å gi alle bedre tid til å flytte på seg, spise osv, flyttes foredraget “En hilsen fra våre formødre”. 

Du kan nå komme og høre Vivian Høxbro kl 17.45 (fortsatt 20.oktober)