Se meg (foredragsholder)

Hvem er Se meg?

Se meg er en interesseorganisasjon som jobber for at barn og ungdom som pårørende skal bli sett og hørt i deres hverdag der de bor. Vi skal gi trygghet og forutsigbarhet til barn og ungdom som opplever utfordrende livssituasjoner. Vi jobber for at barn og ungdom som pårørende skal kjenne mestring og livsglede til tross for at hverdagen kan være svært krevende.

Se meg er tillitspersoner som er tilstede for hele familien og gir et helhetlig tilbud sett fra barn og ungdoms perspektiv.

Se meg kommer til strikkehelgen og presenterer organisasjonen sin samt et par votter de har laget – med garnpakke og oppskrift.