Arrangementskomite for Strikkehelg Stavanger 2016

Til å arrangere Strikkehelg Stavanger er følgende arrangementskomite i drift.

Britt Iden    

Catharina Lindanger             

Ellen Heber             

Gry Knudsen          

Gunnhild Hagen  

Guro Søndenå   

Kitty Vestbø                           

Monica V Haga                   

                      

 Gode ideer og forslag tas i mot.