Formelt stiftelsesmøte

Vi har blitt så mange, og arrangementet vårt- StrikkehelgStavanger så stort, at vi bør få alle formaliteter i orden. Derfor går vi fra å være et nettverk av strikkerere til at vi må bli en organisasjon og registrere oss i frivillighetsregisteret.

Stiftelsesmøte for Stavanger strikk og drikk blir 12. Januar 17:30-19:00 i Kiellandsrommet på Stavanger bibliotek.

 

 

Forslag til vedtekter:

Vedtekter for Stavanger Strikk og drikk

  1.  NAVN Gruppas navn er Stavanger Strikk og drikk. Gruppen har eksistert i noen år som et nettverk av strikkere, men etableres nå som frivillig organisasjon. Stiftelsesmøte 12.01.2016
  2. FORMÅL  Stavanger Strikk og drikk skal arbeide for å spre strikkeglede,  sosiale strikkearrangementer, være et tilbud åpent for alle strikkere uansett nivå og erfaring.  Stavanger Strikk og drikk skal være et sted der nyinnflyttede strikkere kan treffe andre strikkere og danne et nettverk. Folk skal kunne være med på Stavanger Strikk og drikk sine treff uten å være medlemmer.
  3.  MEDLEMMER Enkeltpersoner kan være medlemmer, medlemskap er åpent for alle.
  4.  STEMMERETT OG VALGBARHET  Alle medlemmer er stemmeberettiget og valgbare.Medlemmer må være fysisk tilstede for å stemme.  Medlemsavgiften fastsettes av årsmøtet og må være betalt før årsmøtet.
  5.   ÅRSMØTE Skal avholdes i perioden Februar/Mars. Årsmøte vedtar vedtektene, velger styre og valgkomite. Endringer av vedtekter kan kun skje på årsmøtet.
  6.  STYRET Styret består av leder, nestleder,  sekretær, kasserer og et styremedlem og en eller flere vararepresentanter. Styremedlemmer velges for 1 eller 2 år av gangen, avhengig av ønsker og muligheter. Styret må sikres kontinuitet og fornying.                                                                           Valgkomiteen består av tre medlemmer.                                                             Revisor velges.                                                                                                                                      Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak fra og med stiftelsesmøtet.Styret har ansvar for å konstituere en arrangementskomite for StrikkehelgStavanger, og eventuelt andre komiteer. Stavanger Strikk og drikk skal fremdeles være en organisasjon med stor frihet for medlemmene til å igangsette arrangementer og ta initiativ til ulike kurs/turer/festivaler.
  7. OPPLØSNING    Forslag om oppløsning av Stavanger Strikk og drikk skjer dersom vi ikke klarer å velge styre på et årsmøte.   Eventuelle midler gis da til et veldedig formål vedtatt på årsmøtet.