Årsmøte

Tante Emmas Hus

I år avholder vi årsmøtet på Tante Emmas hus.

Innkalling: Via Spond

Årsmelding/Regnskap: Via Spond

Påmelding via Hoopla

Møte/stemmeberettiget: Alle medlemmer som har betalt kontigent før møtet.

Ønsker du å melde saker til årsmøtet, må de sendes styret før 3.2.2022

Saksliste:

Velkommen!

1. Registrering av fremmøte, godkjenning av stemmeberettigede, inkludert fullmakter

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Valg av to representanter til å signere protokollen

4. Godkjenning av innkalling og saksliste

5.Årsmelding

6. Årsregnskap for 2021

7. Innkomne saker

8. Årets strikkelise

9. Valg

9.1 Valg av to styremedlem, en av dem med økonomiansvar

9.2 Valg av 1 varamedlem

9.3 Valg av valgkomite

Enkel bevertning.