Årsmøte

Thon Hotell Maritim

Vi vil avholde årets årsmøte på Thon Hotel Maritim kombinert med deltagelse på Zoom.

Hold av datoen – innkalling til medlemmene kommer via Styreweb i februar.

Kaffe og kaffemat til de fremmøtte.